Agia Triada

Ágia Triada, Αγια Τριάδα
Asi 3km na západ od paláce Phaistos se nachází mínojská vila s agorou Agia Triada (vila je vlastně jakýsi malý palác pod který spadají nejbližší přilehlé oblasti. Nejlepší přirovnání je k dnešní radnici. Agora je prostranství uprostřed města kde se konaly trhy, vojenské přehlídky, vyhlašovala se rozhodnutí panovníků a žil se zde veřejný život. Od slova agora je odvozena agorafobie, což je strach z otevřených prostor).

Agora bylo prosranství, které bylo doslova centrem dění a obchodu Nevím zda tohle bylo okno, nebo byli Mínojci tak mrňaví
Agora s osmi obchody, kde se slavilo,
obchdovalo a dělo se vše důležité
Nevím zda tohle bylo okno, nebo byli
Mínojci tak mrňaví

Agia Triada leží v nadmořské výšce 30 až 40 metrů. Název znamená „svatá trojice“ s původním jménem ale nemá nic společného. Vlastně se ani přesně neví, jak se místo jmenovalo ani jakou mělo funkci a postavení. Teď se to tady jmenuje podle nedalekého benátského kostela ze 14.stol.

Srdce paláce, kde trávil panovník mnoho času Alabastrové schodiště doslova ohlodané zubem času
Srdce paláce, kde trávil panovník mnoho
času
Alabastrové schodiště doslova ohlodané
zubem času

Agia Triada byla postavena během mladší palácové doby, krátce po velkém zemětřesení kdy popadaly velké paláce. Jedni tvrdí, že jde o letní sídlo panovníka Phaistosu, jiní se domnívají, že zde sídlil velitel místní oblasti. Jisté je, že Agia Triada měla důležitou roli pro obyvatele při distribuci potravin a dalších produktů. Dokazují to prostory kdysi sloužící jako sklady. V poměru k velikosti celé vily jich je velmi mnoho.

Trůnní sál Taky Agia Triada měla své nádvoří, i když tohle bylo spíš nádvoříčko
Trůnní sál Taky Agia Triada měla své nádvoří, i když
tohle bylo spíš nádvoříčko

Celá Agia Triada se dá rozdělit do tří částí. Palácová část ve tvaru písmene L. Zde se nachází zbytky hlavního sálu, obytných místností s lavičkami a archivu. V jižní části paláce byly naopak prostory určené pravděpodobně pro zaměstnance.
Druhou část tvoří již zmiňovaná agora (náměstí), která je úzká a dlouhá, na východní straně původně lemovaná osmi obchody, jejichž zbytky jsou patrné dodnes. Dále lze rozeznat původní zástavbu. Část domů (nižších) pochází z doby 1600 až 1400 př.n.l. Vznikaly ve stejné době jako palác. Ostatní domy (vyšší) jsou mladší, z let 1400 až 1100 př.n.l stejně staré s tržištěm. Ještě dnes jsou nejenom ve městě, ale také v paláci zřetelné zbytky odvodňovacího systému.

Potraviny se skladovaly v pythách Důmyslný odvodňovací systém
Potraviny se skladovaly v pythách Důmyslný odvodňovací systém

Třetí a poslední část vily Agia Triada tvoří mínojské pohřebiště. Na něm byl nalezen také nádherně zdobený sarkofág, který dokládá jakým způsobem byly prováděny pohřební obřady. Sarkofág je k vidění v muzeu v Heraklionu.
Zajímavé je, že přestože byl Phaistos ve své době mnohem důležitější a to nejenom mocensky, Agia Triada se rozrůstala velmi rychle a také hustota osídlení byla mnohem větší. Evidentní je i spojitost s palácem Phaistos který byl s Agia Triadou spojen kamennou cestou.

Mínojci stavěli fascinující schodiště Před vstupem do Agia Triady byla pec na tavení kovů
Mínojci stavěli fascinující schodiště Před vstupem do Agia Triady byla pec na
tavení kovů

Osud vily byl ale zpečetěn zničujícím požárem na konci pozdní palácové doby. Ať už měla Agia Triada funkci jakoukoli, jisté je to, že dnes je to jediné místo se zachovalými obchodními prostorami doby mínojské. Je zde klid, turistů minimum a spolu s návštěvou nedalekého paláce Phaistos je to ideální cíl na odpolední výlet.

A to je kostelík Agios Géorgis z roku 1302 Fresky uvnitř jsou staré a nesmí se fotit.
A to je kostelík Agios Géorgis z roku 1302 Fresky uvnitř jsou staré a nesmí se fotit.
joomla template
template joomla