Moni Arkadi

Arkadiou, Moni Arkadi, Αρκαδιου
8.listopad je na Krétě významným svátkem a můžou za to události z roku 1866, které proběhly v klášteře Arkadi. Ale od začátku. Na Krétě je nespočet klášterů, ten nejznámější je určitě klášter Arkadi v podhůří pohoří Ida. Založen byl někdy v desátém nebo jedenáctém století, současné budovy stojí od století 17.

Už z dálky klášter připomíná spíš pevnost Pohled vstupní branou ke kostelu
Už z dálky klášter připomíná spíš pevnost Pohled vstupní branou ke kostelu

Bylo zde jedno z center odboje proti Turecké nadvládě. Boje zde vrcholily právě začátekm listopadu, kdy na tisíc vlastenců (převážně dětí a žen) našlo útočiště ve zdech kláštera. Turkové kláštěr obklíčili a započali dobývání. Když Kréťané uvnitř viděli, že vedou marný boj a živi nevyváznou, vymysleli lest. Nepřátele pustili dovnitř a sami se schovali do skladu se střelným prachem. Tisíce Turků se cpali dovnitř netuše ničeho co na ně obyvatelé chystají. Pak se ozvala rána a po okolí se rozlétly zdi kláštera, Turci, ale i Kréťané, kteří než aby padli do rukou Turkům spáchali raději hromadnou sebevraždu. Na tuto událost pamatuje Evropa jako na "ohnivý signál" o pomoc Řecku proti Turkům.

Střechou všichni vyletěli ven Nádvoří lemované květinami
Střechou všichni vyletěli ven Nádvoří lemované květinami

Na připomínku události zůstala prachára dodnes z větší části ve stavu, v jakém byla po výbuchu. Chybí jí střecha a čelo místnosti zdobí malba zobrazující dav vlastenců na jedné straně se tisknucí ke zdi, na druhé hrdě bojující s Turkem, náladu té chvíle pak dokresluje zátiší se soudky se střelným prachem v popředí.

Tady do stromu se zakousla kulka Sbírka slavných Kréťanů
Tady do stromu se zakousla kulka Sbírka slavných Kréťanů

Dalším důkazem po tvrdých bojích je kus projektilu zakousnutého do stromu na nádvoří kláštera. Sice už v suchém kmeni nedrží jako dřív, ale obyvatelé kláštera se starají, aby byl stále na tom místě, kam v roce 1866 dolétl.
Na nádvoří stojí nádherný kostel v benátském barokním slohu, jeho interiér byl zcela zničen a výzdoba je tak současná, v jedné části je muzeum ikon. Možné je prolézt si také chodby kláštera, kde si můžete prohlédnout interiér cel, navštívit obchůdek se suvenýry, nebo se pokochat pohledem na sbírku maleb a fotografií známých i méně známých bojovníků za svobodu Kréty.

Před vstupní branou Kostnice - zde odpočívají ti, kteří se onoho dne rozlétli do okolí. Zprava je WC
Před vstupní branou Kostnice - zde odpočívají ti, kteří se onoho
dne rozlétli do okolí. Zprava je WC

V klášteře dodnes žije několik mnichů, koček a kolonie vlaštovek. V roce 1910 byla před klášterem zřízena samostatná kostnice, kde jsou uloženy ostatky mučedníků z kláštera Arkadi.

Zalít kytky, občas zamést a 5x denně se pomodlit. chci být mnich! Cely mnichů jsou lemovány podloubím
Zalít kytky, občas zamést a 5x denně
se pomodlit. chci být mnich!
Cely mnichů jsou lemovány podloubím
joomla template
template joomla