zeus kopie.png

El Greco

vlastním jménem Doménikos Theotokópoulos
*1541 Fodele, Kréta +7. dubna 1614 Toledo, Španělsko

"Život mu dala Kréta, ale štětec Toledo."

El Greco autoportrétDoménikos Theotokópoulos byl sochař architekt a především malíř známý jako hlavní představitel španělského manýrismu a pozdní renesance. Narodil se do rodiny drobných úředníků, jeho otec Geórgios měl "populární" povolnání - výběrčí daní a jeho starší bratr Manússos byl obchodník. Chodil do klášterní školy, nejspíš k řádu Františkánů, protože jeho oblíbeným světcem se stal František z Assisi, jinak si asi nelze vysvětlit to, že ho namaloval více než 120 krát.

Každopádně až do roku 1561 neexistuje o Theotokópoulosově malířské činnosti žádný spolehlivý doklad. Z jeho tvorby se dá hádat, že malovat (ikony) se učil už na Krétě od mnichů. V roce 1560 opustil Krétu a na několik let se usadil v Benátkách, kde se učil u Tiziana a Tintoretta. O deset let později zamířil na pozvání kardinála Alessandra Farneseho do Říma, kde poznává umění Rafaela a Michelangela. Theotokópoulos byl tak trochu tvrdohlavý chlapík, a když se jednou dostal do sporu s kardinálem skončilo to vykázáním z paláce. Mimochodem nešlo o banální spor, kardinálovi navrhnul, že by bylo dobré přemalovat Michelangelovy fresky v Sixtinské kapli a on že by se toho zhostil. Tohle mu tedy nevyšlo a tak si v roce 1572 v Římě otvírá svoji první malířskou dílnu. Tři roky vesele maluje a pak nakrátko odjíždí do Madridu. Tady potkal Doñu Jerónimu de Las Cuevas, ta se mu stala manželkou a v roce 1578 mu v Toledu porodila syna Jorge Manuela Theotokópoulose. Ten se mimochodem také stal malířem.

V Toledu, kde dostal objednávku na hlavní oltář kostela S. Domingo el Antiguo se pak Theotokópoulos usídlil natrvalo. O jeho slavném příchodu vypovídá dobový citát: "Přišel do tohoto města s velkou sebedůvěrou, dávaje na srozuměnou, že není na světě nic, co by převyšovalo jeho práci." Španělům dělalo problém vyslovovat jeho jméno a tak mu začali říkat jen "Řek" tedy "El Greco". První oltářní obraz (Nanebevzetí Panny Marie) dokončil ještě v roce 1577, druhý obraz - Svlékání Krista - ale vyvolal silnou polemiku s členy kapituly kteří mu vytýkali přílišnou osobitou interpretaci náboženského tématu. El Greco byl hodně výstřední člověk a stejně výstřední byla i jeho práce. Studentů měl málo, protože nikdo nechtěl přijímat jeho podivné názory. Když se jednou El Greco dozvěděl, že jeho obrazy si lidé pletou s Tizianovými, rozhodl se změnit styl tak zásadně, že za své dílo sklízel jen výsměch. El Greco neuznával Tiziana a dokonce ani Michelangela. Podle něj to byl sice milý člověk, který ale vůbec neumí malovat.

Umučení Krista Pohřeb hraběte Orgaze
Umučení Krista Pohřeb hraběte Orgaze

Od krále Filipa II. získal El Greco dvě zakázaky (Umučení Sv. Mauricia a Thébské legie), ale ani s jednou nebyl král spokojen a už po něm radši nikdy nic nechtěl. I tak zvládal El Greco žít na vysoké noze, nechával se hostit markýzem de Villenou a zaměstnával hudebníky, kteří mu vyhrávali, když se ládoval jídlem.

V roce 1586 u něj byl objednán další obraz - Pohřeb hraběte Orgaze pro toledský kostel svatého Tomáše, který zobrazoval legendu podle níž hraběte Orgaze nesli ke hrobu jeho patroni Sv. Augustin a Štěpán doprovázeni toledskými šlechtici. A zároveň ještě stihl malovat obrazy pro oltář kláštera Dona María de Aragon v Madridu - Křest Kristův, Ukřižování Krista, Seslání Ducha svatého a Zvěstování Panně Marii. Mazi léty 1600 a 1604 maloval výzdobu špitálního kostela v Illescasu, kvůli které se dostával do častých sporů s církevními autoritami. Ty mu vytýkaly neslušné zobrazování náboženských témat, to že určité zobrazované prvky nepatří do dané doby a podobně. Díky svému životnímu stly byl El Greci na konci života hodně zadlužený a tak ve svém díle musel dělat mnoho kompromisů. Cenu obrazů mu určovali odhadci a všechny obrazy pak musel upravovat dle přání kupce.
El Greco si ve Španělsku nikdy nezvykl, miloval svůj domov a až do smrti se na své obrazy podepisoval řecky.

La pieta
La Pieta

Syté barvy, hodně šedé, zřetelné přechody a předevší podlouhlé postavy dělají jeho dílo dobře rozpoznatelným. Existuje několik teorií podle kterých podlouhlé postavy maloval proto, že trpěl oční vadou. Další uvádí, že byl homosexuál a na jeho díle se to takto projevuje a jiní zase tvrdí, že užíval marihuanu. Jeho styl ve své době neměl moc příznivců a následovníků, ale u romantiků nakonec našel pochopení a ve 20. století si našel stoupence s nástupem expresionismu a kubismu. Dokonce i Picasso uváděl jeho díla jako přímou insipraci pro vznik kubismu.
El Greco zemřel v roce 1614 v Toledu, byl pohřben v klášteře Santo Domingo el Antigua. V roce 1618 byly o náhrobek vedeny spory, jeho ostatky tak byly vyzvednuty a uloženy v kláštěře San Torcuato. Odtud ale zmizely a nikdo neví kde jsou.

joomla template
template joomla